بنر

افزونه‌های ویژگی‌ها و گزینه‌ها

  • ویژگی ها و گزینه های کیسه

    ویژگی ها و گزینه های کیسه

    قسمت های مختلفی از کیسه بسته بندی مانند دریچه هوا وجود دارد که معمولاً روی کیسه بسته بندی قهوه استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که قهوه داخل آن می تواند "نفس بکشد".به عنوان مثال، طراحی دسته استاندارد بدن انسان به طور کلی برای اقلام نسبتا سنگین استفاده می شود.روی بسته بندی