بنر

صنعت و سایر محصولات

  • کیسه وکیوم فویل آلومینیومی سه طرفه

    کیسه وکیوم فویل آلومینیومی سه طرفه

    کیسه وکیوم فویل آلومینیومی سه طرفه آب بند برای مواد غذایی پخته شده یکی از مناسب ترین بسته بندی ها برای بسته بندی مواد غذایی به ویژه مواد غذایی مانند غذاهای پخته و گوشت می باشد.مواد فویل آلومینیومی باعث می شود که مواد غذایی و غیره بهتر حفظ شوند.در عین حال، شرایط تخلیه و گرمایش حمام آب را برآورده می کند که برای مصرف غذا راحت تر است.

  • صنعت و سایر محصولات

    صنعت و سایر محصولات

    بسیاری از کارخانه های الکترونیکی از بسته بندی های زیادی استفاده می کنند، ما برای بسیاری از آنها تامین کننده هستیم.آنها یک سطح استاندارد بسیار دقیق برای این لوازم جانبی الکترونیکی دارند.مانند فیلم داخلی باید 10 داشته باشد-11برای مقاومت